59°31’95.6”N
18°07’85.5”W

Vi följer läget noga.

Vi är mycket måna om våra resenärers hälsa. Därför följer vi, tillsammans med Tallink & Silja, givetvis Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheters råd och rekommendationer gällande Covid-19. Alltså kan premisserna för detta arrangemang komma att förändras i det fall nya rekommendationer och restriktioner införs. Vi kommer att följa läget noga och uppdatera er löpande. 

Om vi med anledning av nya restriktioner tvingas skjuta fram arrangemanget erbjuds samtliga resenärer en ny resa senare under våren 2022. Skulle det med anledning av restriktioner bli omöjligt att genomföra arrangemanget innan den 1 juni 2022 kommer samtliga av Amidors resenärer erbjudas full återbetalning. 

För det fall att en ersättningsresa genomförs, men en resenär inte vill eller kan deltaga, återbetalas en summa motsvarande kostnaden för den enskilda resenären, exklusive en administrativ avgift om 250 kr.

Läs våra fullständiga avbokningsvillkor kopplat till Covid-19, här

Vi skjuter fram

Vi måste tyvärr meddela att vi med anledning av Covid-19 och de rådande restriktionerna behöver skjuta fram avgången den 5/2-2022.

Varför?
Med de rådande restriktionerna är det omöjligt för oss och Tallink & Silja att genomföra arrangemanget med antalet inbokade resenärer.

Hur påverkas du?
Avgången skjuts fram tills senare under under våren.

Till vilket datum skjuts det fram?
Vi för just nu samtal med Tallink & Silja för att hitta ett lämpligt datum.
När vi har bestämt ett datum kommer vi att meddela dig omgående!

Vad händer om restriktionerna förlängs?
Om restriktionerna förlängs och att vi med anledning av det inte kan genomföra arrangemanget innan den 1 juni 2022, kommer du att erbjudas full återbetalning.

Vi kommer att informera er löpande om det rådande läget och det nya förutsättningarna.

Frågor? Tveka inte att höra av dig till oss på kundtjanst@amidor.se!

 

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
 • Amidor AB har tecknat skydd vid obestånd hos “YZ (den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag)”. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av “XY” obestånd.
Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt LÄS MER HÄR »